Chọn gỗ của bạn !

Chọn gỗ của bạn !

Knowing which kind of wood to use depending on your application is important. In this course you will learn the basics of wood characteristics.

Người phụ trách Trang Nguyen
Cập nhật gần nhất 27/04/2023
Thời gian hoàn thành 15 giờ
Thành viên 1
Cơ bản Người làm vườn Thợ mộc Thiết kế nội thất Thân thiện với chó