Chăm sóc cây

Chăm sóc cây

Tìm hiểu làm thế nào để chăm sóc cây yêu thích của bạn. Tìm hiểu khi nào nên trồng, cách quản lý cây trong chậu, ...

Người phụ trách Trang Nguyen
Cập nhật gần nhất 27/04/2023
Thời gian hoàn thành 8 giờ 30 phút
Thành viên 3
Trung cấp Người làm vườn Quiz
  • Sự thật thú vị
    • Infographic Cây
    • Danh sách sự thật thú vị
    • Sự thật về hiệu quả năng lượng
  • Phương thức